Op 23 juni 2016 hebben kiezers in Groot-Brittannië zich in een referendum uitgesproken om de EU te verlaten. De term Brexit is ontstaan uit ‘Britain’ en ‘exit’. Niet alleen Groot-Brittannië verlaat de EU, maar ook Noord-Ierland. Samen vormen zij het Verenigd Koninkrijk. De deadline voor de Brexit staat op vrijdag 29 maart 2019, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie.

Voor de sector transport en logistiek is de relatie met het Verenigd Koninkrijk van groot belang. In 2017 reden er bijna 3,5 miljoen Europese vrachtwagens van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het land is voor Nederland het vierde export land na Duitsland, België en Frankrijk. Er worden vele soorten goederen vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk; denk aan bloemen, planten, levensmiddelen maar ook auto-onderdelen. Er wordt voor ruim 8 miljard euro per jaar gehandeld tussen Nederland en Verenigd-Koninkrijk.

Aangiftes

Als het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie is gestapt behoren, zij dus niet meer tot de EU en zullen er meer douaneformaliteiten ingevuld moeten worden. Grensposten zullen heropend worden en extra douaneformulieren zullen vereist zijn. Met gevolg dat er lange wachtrijen zullen ontstaan voor de douane. Er zal gehandeld worden volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie, want het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese douane-unie. Gevolg hiervan zijn hoge importtarieven voor sommige producten. De administratie kost meer tijd en er komt meer papierwerk bij kijken om te handelen met het Verenigd Koninkrijk. Men verwacht dat er minimaal 9 formulieren nodig zullen zijn om te kunnen handelen met het Verenigd Koninkrijk. In veel gevallen krijgt de vervoerder alle benodigde in- en uitvoer aangiftes van de opdrachtgever mee. De vervoerder doet er wel heel verstandig aan om zelf de douane aangiftes te controleren. Als de douane aangifte niet in orde is of ontbreekt, kunnen de chauffeurs van de vervoerder niet verder rijden. Er zal dan op het laatste moment geschakeld moeten worden om de juiste documenten in de vrachtwagen te krijgen.

Controles

Na het uittreden uit de EU van het Verenigd Koninkrijk zullen er extra controles komen. Naast de controles op de douaneaangiften zullen er ook extra goederen controles plaats gaan vinden. Deze controles zullen vooral voorkomen bij transporten van agrarische goederen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een fytosanitaire en/of veterinaire keuring. De fytosanitaire keuring is gericht op de plantaardige producten. De veterinaire keuring is gericht op de levende dieren en dierlijke producten. Deze keuringen kunnen bij de overgang problemen opleveren omdat er niet in alle havens van Nederland een keurpunt is ingericht om deze controles uit te voeren.

Oplossingen

Om de gevolgen van de Brexit voor transporteurs te minimaliseren en om snel te kunnen schakelen met je chauffeurs, wordt aangeraden nu te schakelen en op zoek te gaan naar slimme oplossingen. Zo kan de transporteur voorafgaand aan het transport zelf controleren of alle documenten compleet zijn. Daarnaast kan het verstandig zijn het proces van de documentstromen te optimaliseren. Bij het optimaliseren van de documentenstromen kan je de volgende vragen stellen:

  • Welke documenten zijn er van kracht na het intreden van de Brexit?
  • Hebben mijn chauffeurs op ieder moment tijdens transport beschikking over de benodigde documenten?
  • Hoe snel kunnen de benodigde documenten in de vrachtwagen zijn?
  • Hoe snel na het leveren van de goederen zijn alle documenten weer retour bij de administratie?
  • Hoe snel is de administratie na ontvangst van alle documenten verwerkt en kan er gefactureerd worden?

Print Panther

Print Panther is dé geavanceerde mobiele print oplossing voor in de vrachtwagen. Op ieder moment van de dag de laatste wijzigingen doorkrijgen van kantoor, of de aanvullende douanedocumenten ontvangen is geen probleem meer. Print Panther zorgt ervoor dat je chauffeurs, waar ze ook zijn, de gewenste documenten direct kunnen afdrukken. Je hebt met Print Panther de mogelijkheid de chauffeur vast een transportopdracht te geven zonder dat alle benodigde documenten binnen zijn. Op het moment dat de chauffeur bij de grenspost staat kan hij direct alle benodigde documenten afdrukken en voor controle overhandigen aan de douanier.

Print Panther werkt op verschillende boordcomputers, maar heeft ook een standalone oplossing voor op de smartphone. Voor het printen worden compacte document printers gebruikt. Tconsult kan u hierover alles vertellen.

Lees meer over Print Panther

Scangaroo

Scangaroo is dé geavanceerde mobiele scanoplossing voor in de vrachtwagen. Scangaroo maakt het mogelijk om op ieder moment van de dag, direct na het ondertekenen, de transportdocumenten in te scannen in de vrachtwagen. Met het inscannen kan er direct een dossiernummer en/of ritnummer ingevoerd worden zodat het op de administratie makkelijker terug zoeken is. De gescande documenten zijn binnen enkele minuten na het laden of lossen terug op kantoor, waarna het administratieve proces direct kan starten!

Scangaroo werkt op verschillende boordcomputers maar heeft ook een standalone oplossing voor op de smartphone. Voor het scannen worden compacte document scanners gebruikt. Tconsult kan u hierover alles vertellen.

Stel hier je Scangaroo vraag

RTI Solution

Ter aanvulling op het scannen van de logistieke documenten en om de administratie nog beter te kunnen ondersteunen in het werk, is RTI solution ontwikkeld. De gescande documenten die met de Scangaroo app worden verstuurd naar de administratie kunnen direct automatisch uitgelezen worden. Met de OCR (Optical Character Recognition) kunnen handgeschreven en getypte documenten direct uitgelezen worden en digitaal verwerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de I.R.I.S. software: hiermee is het mogelijk documenten op te halen, identificeren, herkennen, converteren en comprimeren. Kortom, razend snel alle administratie op orde, automatisch verwerkt en opgeslagen. Hierdoor houd je meer tijd over voor ander werk, zoals de juiste documenten gereed maken voor de import en/of export!

Tconsult kan je alles vertellen over deze oplossing.

Lees meer over RTI Solutions